Projekt "Humanista"

Studia humanistyczne w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego
Dowiedz się więcej

Historia

Studia licencjackie

Klasyczne studia z zakresu historii. Student poznaje dzieje polityczne i kulturowe od czasów prehistorycznych do współczesności.

Historia
i Teraźniejszość 40+

Studia licencjackie

Studia pozwalające na wzbogacenie swojego rozumienia współczesności przez odwołanie się do znajomości dziejów powszechnych. 
Oferta skierowana przede wszystkim do kandydatów po czterdziestym roku życia.

Uniwersyteckie Studia Humanistyczne

Studia licencjackie

Celem studiów jest danie studentowi szerokiej, łączącej historię, filozofię i muzykologię, perspektywy na otaczającą na rzeczywistości. Absolwent ma być pewnym swoich kompetencji humanistą gotowym na wszelkie wyzwania współczesności.

Historia

Studia magisterskie

Studia rozszerzające wiedzę z zakresu historii. Student na szeregu specjalizacji ma szanse zrealizowania swoich pasji historycznych, w czym pomogą mu nasi pracownicy. 

Historia i Kultura

Studia magisterskie

Podczas studiów student poznaje dzieje świata starożytnego i powiązane z nimi przemiany, jakie zachodziły w obrębie kultury filozoficznej. Analiza przemian historycznych w kolejnych epokach będzie istotnym elementem poznania dynamiki dziejowej i warunków, które ukształtowały obraz ówczesnego świata, zarówno tego w wymiarze lokalnym jak i powszechnym.

 

Muzykologia

Studia magisterskie

Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków studiów uniwersyteckich (Katedry Muzykologii mają na ogół tylko największe i najlepsze uczelnie) obejmujących swoim zakresem badań wszelkie zjawiska kultury muzycznej. Specyfiką Muzykologii Opolskiej jest łączenie zajęć teoretycznych z wykonawstwem muzycznym (organy, fortepian – muzyka klasyczna, fortepian – muzyka popularna).

Muzykologia

Studia licencjackie

Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków studiów uniwersyteckich obejmujących swoim zakresem badań wszelkie zjawiska kultury muzycznej. Specyfiką Muzykologii Opolskiej jest łączenie zajęć teoretycznych z wykonawstwem muzycznym.

Coaching Filozoficzny

Studia licencjackie

Absolwent tego kierunku będzie wyróżniał się przede wszystkim szeroką wiedzą praktyczną. Oznacza to, że będzie posiadał praktyczne umiejętności z zakresu coachingu, psychologii i filozofii, które pozwolą mu z łatwością poruszać się w życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym.

Filozofia

Studia licencjackie

Studiowanie Filozofii jest dla tych, którym nie wystarczają obiegowe opinie i ekspertyzy naukowe. Jeśli jesteś zawsze głodny wiedzy i żadna z powszechnie akceptowanych odpowiedzi na twoje pytania cię nie zadowala, to nie masz innego wyjścia: Musisz studiować Filozofię.

Odkrywanie człowieka

Fragment “Mowy o godności człowieka” XV-wiecznego humanisty Giovanniego Pico della Mirandoli

Nie wyznaczam ci, Adamie, ani określonej siedziby, ani własnego oblicza, ani też nie daję ci żadnej swoistej funkcji, ażebyś jakiejkolwiek siedziby, jakiegokolwiek oblicza lub jakiejkolwiek funkcji zapragniesz, wszystko to posiadał zgodnie ze swoim życzeniem i swoją wolą”. „Natura wszystkich innych istot została określona i zawiera się w granicach przez nas ustanowionych. Ciebie zaś, nieskrępowanego żadnymi ograniczeniami, oddaję w twoje własne ręce, abyś swą naturę sam sobie określił, zgodnie z twoją wolą. Umieściłem cię pośrodku świata, abyś tym łatwiej mógł obserwować wszystko, co się w świecie dzieje. Nie uczyniłem cię ani istotą niebiańską, ani ziemską, ani śmiertelną, ani nieśmiertelną, abyś jako swobodny i godny siebie twórca i rzeźbiarz sam sobie nadał taki kształt, jaki zechcesz. Będziesz mógł degenerować się i staczać do rzędu zwierząt; i będziesz mógł odradzać się i mocą swego ducha wznosić się do rzędu istot boskich.